Pobyt ve tmě

Regenerační pobyt pro zklidnění mysli a nalezení nových vizí.
Terapeutická podpora.

Terapie tmou

Terapie tmou je metodou senzorické deprivace, kdy absence vnějších rušivých vlivů umožňuje obrátit pozornost na vnitřní témata.  Nabízí terapeutické a osobní růstové možnosti. Poskytuje prostor pro hlubokou a nerušenou introspekci, sebepoznání, sebepřijetí a smysluplné nasměrování. Pobyt ve tmě je tak bezpochyby také intenzivní a nevšední zkušeností.

Terapie tmou je vhodná především pro jedince:

 • s vysokým pracovním nasazením
 • v období životních zlomů
 • při vyčerpání a vyhoření
 • při potřebě uniknout na pár dní stresu
 • při ztrátě vize a smyslu každodenní  rutiny
 • nebo při potřebě znovunalezení sebe sama

Abych Vám mohla být dobrým průvodcem, sama jsem pobyt ve tmě absolvovala.
Tma byla ke mně vlídná a přátelská, poskytla mi pocit klidu a bezpečí.

 • Umožnila mi ujasnit si a připomenout, co je v mém životě důležité.
 • Nasměrovala mě na témata, kterým se potřebuji hlouběji zabývat.
 • Přivedla mě k hlubšímu pochopení témat, jako jsou jedinečnost, přátelství, potřeby někam patřit a vliv příběhů na rozvoj osobnosti.
 • Pomohla mi vyrovnat se s nedořešenými traumaty.
 • Naučila mě trpělivosti, podpořila ve mně kreativitu.
 • Poskytla mi dostatek prostoru pro intenzivní procvičování sebereflexe, sebepřijetí a sebelásky.
 • Připomněla mi, kolik radostí nám život přináší, jak důležitá je v našich životech vděčnost.