Přednášky, kurzy

Své přednášky a kurzy koncipuji tak, aby posluchač získal ucelený pohled na to, jak funguje naše psychika a získal nástroje pro svůj osobní růst.

Témata přednášek a prezentací

Emoce – jejich funkce a  vliv na fyzické zdraví

Emoční vzorce – aspekty formující podvědomí, vliv podvědomí na způsob chování a rozhodování

Neuroplasticita – poznatky neurovědy ohledně schopnosti mozku se přebudovat a tvořit posilující způsoby myšlení a návyky

Přijetí sebe sama  - sebereflexe, sebepřijetí, sebeláska, sebevědomí, sebeúcta, seberealizace

Techniky pro psychickou pohodu – práce s emočními vzorci, vděčnost, afirmace, vizualizace, ho’oponopono, mandaly, mantry, techniky pro sebepřijetí  a sebelásku …

V případě zájmu připravím přednášku nebo seminář cíleně pro potřeby vaší skupiny či týmu dle požadavku.

Ohlasy na uskutečněné přednášky

"Jak pečovat a být v pohodě"přednáška pro pečující o osobu blízkou, centrum Život bez bariér, Nová Paka

Vážená paní Vančová, chtěla bych Vám poděkovat za perfektní středeční prezentaci "Jak pečovat a být v pohodě". Pokusíme se od účastnic a případně dalších pečujících získat zpětnou vazbu a více informací a následně bychom Vás opět požádaly o přednášku. S přáním pěkného dne...

Veronika PůrováŽivot bez bariér z.ú.

"Jsem v pohodě aneb vše zvládám s přehledem a úsměvem na rtech"- cyklus přednášek pro mateřské centrum Rodinka v Jilemnici

Setkání mi pomohla možná právě proto, že jsem nebyla s terapeutem sama. Začala jsem si více uvědomovat své emoce, dozvěděla jsem se o technikám pro psychickou pohodu a začala jsem je používat. Podařilo se mi už změnit přístup v konkrétní situaci.

anonymní referencemateřské centrum Rodinka Jilemnice

Probíraná témata mi nastínila možnost nového přístupu. Techniky vděčnosti a vizualizace se staly mým návykem. Ráda bych přišla na setkání podobného charakteru.

anonymní referencemateřské centrum Rodinka Jilemnice

Zúčastnila jsem se všech přednášek cyklu „Jsem v pohodě“. Seznámila jsem se kromě jiného s metodou RUŠ, která mě přiměla zabývat se otázkou přijetí. Nyní již pravidelně afirmuji, vizualizuji. Snažím se zařadit vděčnost, práci se zrcadlem a ho’oponopono. Po setkání s lektorkou jsem získala odvahu a zvažuji možnost osobní konzultace.

anonymní referencemateřské centrum Rodinka Jilemnice

Díky setkáním jsem pochopila, jak fungujeme. Cítím velký posun v soukromém životě, díky této zkušenosti se mi srovnaly myšlenky. Techniky jsem vyzkoušela a jsem odhodlaná je dál používat.

anonymní referencemateřské centrum Rodinka Jilemnice

Zúčastnila jsem se pouze jednoho setkání, kde jsem mluvily o emocích, emočních vzorcích a pozitivním myšlení. Dostala jsem konkrétní návody. Je potřeba to slyšet! Pak věci dostávají smysl a člověk se více snaží.

anonymní referencemateřské centrum Rodinka Jilemnice