Terapie, koučink

Můj přístup je zcela individuální, odráží momentální nastavení, potřeby a přání klienta. Jako u jiných metod i zde platí, že výsledek terapie je přímo úměrný nasazení klienta. Terapie tak pomůže jenom tomu, kdo se rozhodl podstoupit ji svobodně a má pevný záměr svoje problémy vyřešit a žít šťastně.

O průběhu terapie

 • v úvodu popíšete svoji situaci
 • s mojí pomocí vyhodnotíte svoje priority, stanovíte si a přesně definujete záměr terapie
 • krátce si vysvětlíme postupy, které budeme používat
 • v průběhu terapie je klient plně při vědomí
 • klient pracuje se zavřenýma očima, aby se mohl plně soustředit a nebyl rušen vizuálními vlivy
 • klient získá informace k technikám pro psychickou pohodu a další osobní růst
 • v závěru terapie si stanovíte cíle a případně další postup

Terapeutický postup

Hlavou nám běží denně tisíce myšlenek. Když myšlenka nese negativní emoční náboj, způsobuje nám nepříjemné pocity fyzické nebo psychické.

Našim cílem je během terapie odstranit myšlenkám negativní emoční náboj. Pod vedením terapeuta zpracujete své emoční vzorce a budete sledovat, jak se Vaše negativní pocity spojené s daným problémem mění až do úplného vymizení. To Vám umožní danou situaci posuzovat bez emoční zátěže, mít k dané věci nový postoj.

V průběhu terapie však dochází  nejen k výrazné úlevě, ale i k pochopení souvislostí.  Často klienti popisují jakési prozření, které je spojené s hlubokým vhledem a uvolněním napětí. Tyto chvíle bývají naplněny nadějí a vládnou velkým potenciálem.

Terapií získáte:

 • vyřešíte svůj problém, pocítíte úlevu
 • uvědomíte si svou roli v dané situaci
 • zažijete prozření a vhled do svojí situace
 • naučíte se správně vyhodnotit realitu
 • budete schopni lépe vnímat své potřeby a přání
 • osvojíte si nové techniky, které vám umožní snadno se vyrovnávat s nepříjemnými pocity
 • získáte tak další prostředek ke štěstí a osobnímu růstu

O technikách pro psychickou pohodu:

Nedílnou součástí terapeutického sezení je obeznámení klienta s postupy, které jsem pracovně označila jako "techniky pro psychickou pohodu". Klientovi tak poskytuji návod, jak pomocí vděčnosti, afirmací, vizualizací a dalších postupů nadále pracovat na pocitu pohody a štěstí. Klient tak získává kvalitní nástroje, které může použít v kterékoliv oblasti, např. při posílení sebevědomí, sebeúcty a sebelásky, při budování vztahů, v péči o zdraví, při snaze získat lepší práci nebo zvýšit hojnost a prosperitu. 

Hodnotu technik pro psychickou pohodu vidím především v tom, že klientovi poskytuji možnost pracovat na kvalitě svého života bez dlouhodobé závislosti na kouči, dosahovat  samostatně a svobodně radosti a štěstí.